Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Móra-BOOKR Kids Kft. (székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 6., adószám: 25116195-2-42, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 09 200672 szám alatt, képviseli: Horváth Dorka ügyvezető igazgató, telefonszám: 06 1 489-8893) továbbiakban: Adatkezelő.
A hírlevél küldés adatkezelési nyilvántartási száma: 79121
Szolgáltató részére szerver szolgáltatást biztosító szolgáltató: OVH Hosting LTD (székhelye: 5 Fitzwilliam Place, Dublin 2, elektronikus elérhetősége: www.ovh.ie – email: [email protected]

 

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket a technikai jellegű adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

Az Adatkezelő a látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja.

Amennyiben az Ön gépének beállításai nem teszik lehetővé a cookie-k használatát, akkor egyes szolgáltatásokat csak korlátozottan vehet igénybe.
Az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételétől függően kétfajta adatkezelést végez:

  1. A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia. A honlapon történő böngészés során tehát kizárólag a fentiekben rögzített technikai adatok – látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatai – kerülnek statisztikai célból rögzítésre.
  2. A webshopban történő vásárláshoz és a hírlevél igényléséhez a következő személyes adatok önkéntes megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, irányítószám, település, utca neve és a házszám, valamint telefonszám. Adatkezelő a megadott információt a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Adataihoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat – a tárhelyet biztosító szolgáltató kivételével, – harmadik fél számára semmilyen körülmények között nem adja ki, kivéve abban az esetben amennyiben Ön rendelt a webáruházban, illetve erre törvény kötelezi.

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Amennyiben rendelt a webáruházban, a rendelt termék kiszállítójának (MPL futárszolgálat) ki kell adni az elérhetőségi adatait (név, lakcím, telefonszám). Ön a megrendelés feladásával hozzájárul ahhoz, hogy az elérhetőségi adatait az Adatkezelő megadja a megrendelt termék(ek)et házhoz szállító szolgálat felé.
Kivételt képez továbbá az adattovábbítás alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, továbbá bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

A honlapon történő vásárlással és a hírlevélre történő feliratkozással Ön határozatlan időre kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezelje. A személyes adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik azzal, hogy a weboldalon az erre biztosított felületen, vagy ajánlott postai levélben bármikor kérheti az Adatkezelőtől, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek. Az Adatkezelő ezen megkeresésnek a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül tesz eleget.

„Értesítés”: A regisztrációval rendelkező előfizetőknek időről időre (a hírlevéltől különböző! rendszerüzeneteket küldünk. Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely a bookrkids működésével, esetleges szolgáltatás kimaradásaival, karbantartásával, funkcióival, meglévő és új funkcióinak változásával, új funkcióival, az elérhető szolgáltatások körével és igénybe vételének módjával, az Általános Felhasználási Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval, vagy azok módosításával, a regisztrált Felhasználók jogaival, kötelezettségeivel, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos, beleértve az egyes igénybevett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzeneteket, igazolásokat, értesítéseket, megerősítéseket, elektronikus nyugtákat, számlákat is (többek között pl. értesítés arról, hogy lejár az előfizetés, így ezt követően már nem tud tudni hozzáférni a korábban igénybevett szolgáltatáshoz; üdvözlő üzenet megküldése a regisztrációt követően.) Az ún. értesítések a hírlevelektől függetlenül kerülnek megküldésre, így a hírlevelet nem kérő regisztrált előfizetők részére is megküldésre kerül. Ezen az üzenetek nem tartalmaznak marketing üzenetet. (Szükséges adat: név, e-mail cím. Az adat forrása: regisztrált előfizető. Az adatkezelés célja: rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében; jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése, az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 3 hónapig.)

 

Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az adatokhoz hozzáférők köre

 

Adatbiztonsági intézkedések

 

A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai és érvényesítésük

 

Kikötés