Egy alkalmazás tanároknak tanároktól

Hogy a gyerekeket a legjobban tudjuk segíteni, termékfejlesztésünk kutatott módszertanon alapul; alkalmazásunk olyan interaktív anyagokat tartalmaz, amelyek az egyéni és osztálytermi tanulást is lehetővé teszik.

Módszertanunk alappillérei

Biztonság

A BOOKR Suli alkalmazás egy zárt rendszer, melyben kizárólag pedagógusokból álló szakmai csoport által ellenőrzött, reklámmentes tartalom található.

Adaptivitás

A BOOKR Suli felülete és a benne található interaktív könyvek tekintettel vannak a gyerekek életkori sajátosságaira.

Differenciálás

A felület bármilyen tanulási munkaformát lehetővé tesz. A különböző nehézségi szintű feladatok a tanulók tudásszintjéhez igazíthatóak.

Élményközpontúság

Az alkalmazás élményközpontúvá teszi az irodalmi szövegfeldolgozó órák konkrét és absztrakciós szakaszait.

Esélynövelés

A könyvtár-alkalmazás alkalmas arra, hogy a tanulóközösségben jelenlévő szocioökonómiai és szociokulturális hátrányokat enyhítse.

Együttműködés

A BOOKR Suli kiterjeszti a pedagógus-tanuló együttműködésének viszonyát a pedagógus-tanuló-szülő fórumai felé is.

Építsd be a BOOKR Sulit a magyarórákba

Letölthető óravázlatok 1-8. osztályosoknak. Még több segédanyagot és nyomtatható feladatlapot a tanári adminfelületen találsz!

A cinege cipője

Móra Ferenc

Ha én felnőtt volnék

Janikovszky Éva

Családi kör

Arany János

A Reményhez

Csokonai Vitéz Mihály

Kutatással alátámasztva

A Klebelsberg Központ támogatásával megvalósult BOOKR Suli pilot bebizonyította, hogy a BOOKR Suli interaktív könyvei pozitívan hatnak a tanulók szövegértési teljesítményére: az alkalmazást használó diákok 20%-kal eredményesebben teljesítettek papíron dolgozó társaiknál.

Csatlakozz Facebook tanári közösségünkhöz a folyamatosan bővülő szakmai tartalmakért!